Casas Patronles LATE HARVEST (Vang Ngọt )

Liên hệ: 0903817179 (Mr. Quang)

Quy trình sản xuất độc đáo bao gồm việc tuyển chọn những vụ nho từ cánh đồng nho nơi điều kiện khí hậu cao nguyên và sương mù vào buổi sớm mai giúp cho việc hình thành, tích hợp đường, dưỡng chất trong từng trái chín đạt độ tuyệt hảo nhất . Ép nước trực tiếp không thông qua quá trình ngâm. Rượu được ủ trong thùng ở nhiệt độ 14 – 160C với men rượu được tuyển chọn .

Màu:
Số lượng :

Quy trình sản xuất độc đáo bao gồm việc tuyển chọn những vụ nho từ cánh đồng nho nơi điều kiện khí hậu cao nguyên và sương mù vào buổi sớm mai giúp cho việc hình thành, tích hợp đường, dưỡng chất trong từng trái chín đạt độ tuyệt hảo nhất . Ép nước trực tiếp không thông qua quá trình ngâm. Rượu được ủ trong thùng ở nhiệt độ 14 – 160C với men rượu được tuyển chọn .

 

Sản phẩm liên quan

Sản Phẩm Đã Xem

Facebook